ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิธีเดินทางมายัง อ.อุ้มผาง  จ.จาก
dot
ใช้รถส่วนตัว
เหมารถตู้ กทม.-อุ้มผาง
dot
แหล่งท่องเที่ยว อุ้มผาง  ป่าอุ้มผาง น้ำตก
dot
น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอเร  ,ทีลอเล
น้ำตก ปิตุ๊โกร  เปรโต๊ะลอซู
ล่องแม่กลองใหญ่
อุ้มผางคี  ห้วยอุ้มผาง
เลตองคุ
ดอยหัวหมด
น้ำตกปะหละทะ
ทีลอจ่อ
น้ำตกสายรุ้ง
ถ้ำตะโะบิ๊
น้ำตกห้วยหินแดง
น้ำตกพาเจริญ
ตลาดมูเซอ
dot
dot
จองโฮมสเตย์    อุ้มผางโฮมสเตย์
จอง รถปิ๊กอัพ 4x4 เดินทางใน อ.อุ้มผาง
เช่าเต้นท์ สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
เช่าถุงนอน สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
ไกด์นำทาง เดินป่า ล่องแพ
ลูกหาบ  สำหรับทริปเดินป่า
จ้างช้าง ขนของ / นั่งช้าง
เคล็ดลับ การเที่ยวป่า


ทีลอซู ทีลอเร อุ้มผาง ปิ๊ตุ๊โกร เลตองคุ ทุ่งใหญ่ ล่องแก่ง เดินป่า
เกาะหลีเป๊ะ  จ.สตูล
พื้นที่ โฆษณา
พื้นที่ โฆษณา


น่ำตกทีลอซู ( พ.ย.- พ.ค.) ใช้รถเข้าน้ำตก Join Group article

                         ทีลอซู     พ.ย.- พ.ค. (ล่องเรือยาง+รถเข้าน้ำตก)
                            พักโฮมสเตย์ ในอุ้มผาง 2 คืน  ( 3วัน  2คืน )

วันแรก   (กทม.)
          19:00 น.   ออกเดินทางจาก บิ๊กซี สะพานควาย

วันที่สอง  ( ทีลอจ่อ+น้ำตกสายรุ้ง+แช่น้ำร้อน+แก่งตะโค๊ะบิ๊+น้ำตกปะหละทะ )  
          เช้า   -  ถึงอุ้มผาง   ทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์  
                           -  ลงเรือยาง ชมธรรมชาติตื่นตา
                               น้ำตกทีลอจ่อ ,น้ำตกสายรุ้ง ,อาบน้ำร้อน
          บ่าย   -  ทานมื้อเที่ยง
                            - เดินทางไปหมู่บ้านกระเหรี่ยงเก่าแก่ ปะหละทะ 
                            - เล่นน้ำ น้ำตก ปะหละทะ
                            - กลับสู่โฮสเตย์ พักผ่อน 
        
วันที่สาม  (น้ำตกทีลอซู เต็มวัน ) 

          เช้า   -  เดินเที่ยวตลาดเล็กๆ ในอำเภออุ้มผาง
                               ทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์     
                               เดินทางสู่น้ำตก ทีลอซู  ( รถปิ๊คอัพ)
                     -  ทานมื้อเที่ยง แล้ว เที่ยวชมน้ำตก แบบเต็มอิ่ม
                               กับความอลังกาลแห่งสายน้ำตกยิ่งใหญ่ ทีลอซู
          เย็น    -  เดินทางกลับ โฮมสเตย์   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   (ดอยหัวหมด+น้ำตกพาเจริญ+ตลาดมูเซอ+กรุงเทพฯ)
         รุ่งเช้า  -   รองท้องด้วยกาแฟ โอวันติน ปาท่องโก๋
                                แล้วเดินทางชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด
                                กลับสู่โฮมสเตย์ ทานอาหารเช้า  เดินทางกลับ
                                แวะน้ำตกพาเจริญ  ตลาดมูเซอ   ทานมื้อเที่ยง
            บ่าย  -    แวะทานมื้อเย็นที่นครสวรรค์
                             เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
     
      
      
รายละเอียด
              1. ที่พัก 2 คืน     ( บ้านพักโฮมสเตย์  2 คืน )
              2. อาหาร 7 มื้อ  (เช้า-เที่ยง-เย็น,เช้า-เที่ยง-เย็น,เช้า-เที่ยง )
              3. ค่าล่องเรือยางพร้อมคนพาย , ลูกหาบ
              4. ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง  ไป-กลับ  กทม.- อุ้มผาง
              5. ค่ารถปิ๊ก สำหรับเดินทางใน อุ้มผาง
              6. ค่าธรรมเนียม เข้าน้ำตก

                                                                                 
                                                          Join Group                                  
โปรแกรมท่องเที่ยว อุ้มผาง

น้ำตกทีลอซู ( พย.-พค.) รถเข้าได้ เหมากรุ๊ปส่วนตัว
น่ำตกทีลอซู (มิ.ย.-ต.ค.) เดินเข้าน้ำตก Join Group article
น่ำตกทีลอซู (มิ.ย.-ต.ค.) เดินเข้าน้ำตก เหมากรุ๊ปส่วนตัว
น้ำตกทีลอเร article
น้ำตกปิตุ๊โกร
ล่องแก่งแม่กลองใหญ่
น้ำตกเลตองคุ
แผนที่ ท่องเที่ยว อ.อุ้มผาง จ. ตาก
ล่องแก่งแม่กล่องใหญ่ 2 วัน 1 คืน
ทีลอซู 2วัน 1 คืนสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อนการเรียนรู้และอย่างมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติรอบตัว
คัดสรรและจัดการท่องเที่ยวโดย คำสิงห์โฮมสเตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 23/01915 Tel : 081-813 9742