ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิธีเดินทางมายัง อ.อุ้มผาง  จ.จาก
dot
ใช้รถส่วนตัว
เหมารถตู้ กทม.-อุ้มผาง
dot
แหล่งท่องเที่ยว อุ้มผาง  ป่าอุ้มผาง น้ำตก
dot
น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอเร  ,ทีลอเล
น้ำตก ปิตุ๊โกร  เปรโต๊ะลอซู
ล่องแม่กลองใหญ่
อุ้มผางคี  ห้วยอุ้มผาง
เลตองคุ
ดอยหัวหมด
น้ำตกปะหละทะ
ทีลอจ่อ
น้ำตกสายรุ้ง
ถ้ำตะโะบิ๊
น้ำตกห้วยหินแดง
น้ำตกพาเจริญ
ตลาดมูเซอ
dot
dot
จองโฮมสเตย์    อุ้มผางโฮมสเตย์
จอง รถปิ๊กอัพ 4x4 เดินทางใน อ.อุ้มผาง
เช่าเต้นท์ สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
เช่าถุงนอน สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
ไกด์นำทาง เดินป่า ล่องแพ
ลูกหาบ  สำหรับทริปเดินป่า
จ้างช้าง ขนของ / นั่งช้าง
เคล็ดลับ การเที่ยวป่า


ทีลอซู ทีลอเร อุ้มผาง ปิ๊ตุ๊โกร เลตองคุ ทุ่งใหญ่ ล่องแก่ง เดินป่า
เกาะหลีเป๊ะ  จ.สตูล
พื้นที่ โฆษณา
พื้นที่ โฆษณา


น้ำตกทีลอเร article

          ทีลอเร     ต.ค.- พ.ค.   ( ล่องแก่ง + เดินป่า )
       3วัน  2คืน   ( เต็นท์ 1 คืน +พักโฮมสเตย์ 1 คืน )

วันแรก   (กทม.)
  19:00 น.   ออกเดินทางจาก บิ๊กซี สะพานควาย

วันที่สอง  ( ล่องแก่ง 11 แก่ง + น้ำตกทีลอเร+แคมป์ปิ้ง)
         เช้า   -  ถึงอุ้มผาง   ทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์    
                         - ขึ้นรถปิ๊คอัพ เดินทางไปหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ
                         - ล่องแก่งระดับ 2-4 รวม 11 แก่ง
         บ่าย   -  ทานมื้อเที่ยง  บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง
                           - ล่องแก่งต่อไปจนถึงน้ำตกทีลอเร
                          - เล่นน้ำตก
                          - ตั้งแคมป์  ผิงไฟ   พักผ่อน        
วันที่สาม  (เดินป่า 27 กม.+พักโฮมสเตย์)  

          เช้า   - ทานอาหารเช้า
                          - เดินเท้า ตามเส้นทางธรรมชาติ สัตว์ป่าและพืชพรรณนาๆชนิด
         เที่ยง    - ทานมื้อเที่ยงริมห้วยกลางป่า
                          - เดินทางต่อสู่หมู่บ้านกระเหรี่ยงปะหละทะ
         เย็น    - ขึ้นรถปิ๊คอัพ กลับสู่ โอมสเตย์
                            พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่   (ดอยหัวหมด+น้ำตกพาเจริญ+ตลาดมูเซอ+กรุงเทพฯ)
      รุ่งเช้า  -   รองท้องด้วยกาแฟ โอวันติน ปาท่องโก๋
                                แล้วเดินทางชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด
                                กลับสู่โฮมสเตย์ ทานอาหารเช้า  เดินทางกลับ
                                แวะน้ำตกพาเจริญ  ตลาดมูเซอ   ทานมื้อเที่ยง
        บ่าย  -    แวะทานมื้อเย็นที่นครสวรรค์
                             เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ
      

                   **  แนะนำเดินทางที่ 7 ท่าน  ตามขนาดเรือยาง
     
รายละเอียด
          1. ที่พัก 2 คืน   ( แคมป์ 1 คืน+โฮมสเตย์ 1 คืน )
          2. อาหาร 7 มื้อ  (เช้า-เที่ยง-เย็น,เช้า-เที่ยง-เย็น,เช้า-เที่ยง )
          3. ค่าล่องเรือยางพร้อมคนพาย ไกด์
          4. ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง  ไป-กลับ  กทม.- อุ้มผาง
          5. ค่ารถปิ๊กอัพตลอดทริป
          6. ค่าธรรมเนียม เข้าน้ำตก
          7. ช้างสำหรับขนสัมภาระ
                                         
                                                     สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อนการเรียนรู้และอย่างมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติรอบตัว
คัดสรรและจัดการท่องเที่ยวโดย คำสิงห์โฮมสเตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 23/01915 Tel : 081-813 9742