ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิธีเดินทางมายัง อ.อุ้มผาง  จ.จาก
dot
ใช้รถส่วนตัว
เหมารถตู้ กทม.-อุ้มผาง
dot
แหล่งท่องเที่ยว อุ้มผาง  ป่าอุ้มผาง น้ำตก
dot
น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอเร  ,ทีลอเล
น้ำตก ปิตุ๊โกร  เปรโต๊ะลอซู
ล่องแม่กลองใหญ่
อุ้มผางคี  ห้วยอุ้มผาง
เลตองคุ
ดอยหัวหมด
น้ำตกปะหละทะ
ทีลอจ่อ
น้ำตกสายรุ้ง
ถ้ำตะโะบิ๊
น้ำตกห้วยหินแดง
น้ำตกพาเจริญ
ตลาดมูเซอ
dot
dot
จองโฮมสเตย์    อุ้มผางโฮมสเตย์
จอง รถปิ๊กอัพ 4x4 เดินทางใน อ.อุ้มผาง
เช่าเต้นท์ สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
เช่าถุงนอน สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
ไกด์นำทาง เดินป่า ล่องแพ
ลูกหาบ  สำหรับทริปเดินป่า
จ้างช้าง ขนของ / นั่งช้าง
เคล็ดลับ การเที่ยวป่า


ทีลอซู ทีลอเร อุ้มผาง ปิ๊ตุ๊โกร เลตองคุ ทุ่งใหญ่ ล่องแก่ง เดินป่า
เกาะหลีเป๊ะ  จ.สตูล
พื้นที่ โฆษณา
พื้นที่ โฆษณา


อุ้มผางคี


                         อุ้มผางคี

     ช่วงฤดูกาลล่องแก่ง หน้าฝน
     ประมาณเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน

   สายน้ำอุ้มผางคดเคียวตามแนวเทีอกเขาถนนธงชัย
การเดินทางท่องเที่ยวเริ่มต้นจากหมู่บ้านอุ้มผางคี 
หลังจากนั่นเดินเท้าเข้าไปในป่าราว 3 ชั่วโมง
เพื่อไปจังจุดล่องแก่ง เป่นเส้นทางไร่สลับเดินป่า
ข้ามห้วยน้อยใหญ่
             ฝืนป่าอุ้มผางคีที่มีหลากหลายพีชพันธุ์ 
ก่อนจะพบกับสายน้ำของลำห้วยอุ้มผาง 
และเริ่มล่องแก่ง อุ้มผางคีเราใช้เวลา ประมาณ4-5ชั่วโมง
แก่งต่างๆที่มีความแรงของสายน้ำต่างกัน กว่า 77 แก่ง
     เช่น แก่งผาทอ มีความยาวประมาณ 250 ม. 
             แก่งพอคะเก ซึ่งมีความยาว 120 เมตร 
แก่งไฟแดงใหญ่ ซึ่งเป็นแก่งที่สนุกเร้าใจมากที่สุด
แก่งที่อุ้มผางคีนี้จะอยู่ที่ระดับ3-4 
เพราะลำน้ำนี้ไม่กว้างนัก  หลายแก่งจะน่าตื้นเต้น
และทุกแก่งแทจะติดต่อเนื่องกัน
         การล่องแก่งอุ้มผางคีจะมาสิ้นสุดที่หมู่บ้านแปโดทะ
 

       ติดต่อ  081-813 9742

              หากต้องการให้จัดทริปส่วนตัว  สามรถติดต่อเลือกเดินทางได้ทุกวัน   สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อนการเรียนรู้และอย่างมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติรอบตัว
คัดสรรและจัดการท่องเที่ยวโดย คำสิงห์โฮมสเตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 23/01915 Tel : 081-813 9742