ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วิธีเดินทางมายัง อ.อุ้มผาง  จ.จาก
dot
ใช้รถส่วนตัว
เหมารถตู้ กทม.-อุ้มผาง
dot
แหล่งท่องเที่ยว อุ้มผาง  ป่าอุ้มผาง น้ำตก
dot
น้ำตกทีลอซู
น้ำตกทีลอเร  ,ทีลอเล
น้ำตก ปิตุ๊โกร  เปรโต๊ะลอซู
ล่องแม่กลองใหญ่
อุ้มผางคี  ห้วยอุ้มผาง
เลตองคุ
ดอยหัวหมด
น้ำตกปะหละทะ
ทีลอจ่อ
น้ำตกสายรุ้ง
ถ้ำตะโะบิ๊
น้ำตกห้วยหินแดง
น้ำตกพาเจริญ
ตลาดมูเซอ
dot
dot
จองโฮมสเตย์    อุ้มผางโฮมสเตย์
จอง รถปิ๊กอัพ 4x4 เดินทางใน อ.อุ้มผาง
เช่าเต้นท์ สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
เช่าถุงนอน สำหรับทริปแค้มป์ปิ้ง
ไกด์นำทาง เดินป่า ล่องแพ
ลูกหาบ  สำหรับทริปเดินป่า
จ้างช้าง ขนของ / นั่งช้าง
เคล็ดลับ การเที่ยวป่า


ทีลอซู ทีลอเร อุ้มผาง ปิ๊ตุ๊โกร เลตองคุ ทุ่งใหญ่ ล่องแก่ง เดินป่า
เกาะหลีเป๊ะ  จ.สตูล
พื้นที่ โฆษณา
พื้นที่ โฆษณา


เคล็ดลับ การเที่ยวป่า

เที่ยวป่าหน้าฝน
                  ฤดูฝนเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ประชาชนนิยมเดินทางไปเที่ยวชมความงามของผืนป่า
     หรือวนอุทยานที่อุดมไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด แต่การท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าวมีความเสี่ยงต่างๆ ได้
   เพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
   ขอแนะนำวิธีการเที่ยวป่าช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ดังนี้...


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

          ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างละเอียด ได้แก่ สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ
  เส้นทางการเดินทาง และจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อม เช่น มีด ไฟฉาย ไฟแช็ค เข็มทิศ แผนที่ เชือก นกหวีด
  แผ่นผ้าหรือพลาสติกสีสะท้อนแสง ยาทารักษาแมลงสัตว์กัดต่อย ยาแก้ปวดแก้ไข้ ยาใส่แผลสด เป็นต้น

          เรียนรู้กฎระเบียบและข้อห้ามในการเดินป่าอย่างละเอียด ตลอดจนศึกษาข้อมูลของสัตว์และพืชมีพิษ
  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากนำรถยนต์ไปด้วย
  ให้ตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ และระบบไฟ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น
   ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินติดรถไว้ด้วย

การกางเต็นท์พักแรมกลางป่า 

          ไม่ควรกางเต็นท์บริเวณริมลำธาร เพราะอาจได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าหรือน้ำป่าไหลหลาก
   และควรทำความสะอาดบริเวณที่จะกางเต็นท์ เพราะอาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงหรือสัตว์มีพิษ

การปฏิบัติตนในระหว่างการเดินป่า

          สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรัดกุมและสวมรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษที่อาศัยอยู่ตามพื้น
  หรือถูกของมีคมหรือกิ่งไม้บาด ไม่ควรเดินป่าเพียงลำพัง เพราะหากได้รับอันตรายจะไม่มีคนให้ความช่วยเหลือ
 และอาจพลัดหลงป่าได้ หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางชื้นแฉะที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถลและพลัดตกหรือ
 บริเวณที่มีกิ่งไม้รก ตลอดจนไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นหญ้า เพราะอาจทำให้ไฟไหม้ป่าได้ หากจำเป็นต้องประกอบ
 กิจกรรมที่ต้องใช้ไฟ ควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง และควรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการเดินป่าอย่างเคร่งครัด
   รวมทั้งระมัดระวังสัตว์มีพิษ เช่น ผึ้งหรือต่อที่อาจกัดต่อย และทากที่อาจเกาะตามร่างกายเพื่อดูดเลือดได้

กรณีพลัดหลงป่า

          ให้นำกิ่งไม้มาจุดไฟ เพื่อทำให้เกิดควันไฟและนำแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงมากาง เพื่อเป็นสัญญาณ
 ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือทราบถึงจุดที่หลงป่า ทำสัญลักษณ์ตามต้นไม้หรือโขดหิน  เพื่อไม่ให้หลงเดินย้อนกลับ
  มายังจุดดังกล่าว หรือเดินเลียบริมลำธารไปตามทางน้ำไหล ณ จุดปลายน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน
  เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้าน 

กรณีขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงเกิดดินถล่ม

           ในขณะที่ฝนตกหรือภายหลังฝนตก ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่ม
 ปิดทับเส้นทางที่จะไปหรือไม่ จะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย หรือเลี่ยงที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว
 หากไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น และควรขับรถชิดเส้นเหลืองกลางถนนให้มากที่สุด
 เพราะอาจมีก้อนหินและดินถล่มลงมาปิดทับเส้นทางได้

          กรณีที่ถนนสร้างทับเส้นทางไหลของน้ำ หากสังเกตเห็นว่ามีน้ำไหลบ่าพาดผ่านถนนและน้ำในร่องน้ำ
  ข้างถนนเป็นสีเดียวกับสีดินจากภูเขา ให้รีบขับรถออกจากบริเวณนั้นทันที เพราะถนนอาจถูกกระแสน้ำตัดขาดได้
  และดินบนไหล่เขาอาจหล่นปิดทับเส้นทางได้ หากมีดินถล่มปิดทับเส้นทาง ควรหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
  และรอจนกว่าจะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือ อย่านำรถออกจากที่เกิดเหตุ เพราะสภาพถนนที่แคบและโค้งชัน
   อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

เพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวป่าช่วงฤดูฝน

          ก่อนเดินทางควรศึกษาสภาพพื้นที่ สภาพเส้นทาง รวมทั้งสภาพภูมิอากาศของสถานที่ท่องเที่ยว
  จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อม เรียนรู้กฎและข้อห้ามในการเดินป่า หากพลัดหลงในป่าให้ทำสัญญาณเพื่อ
 ให้ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือทราบถึงจุดที่หลงป่า ในกรณีที่ต้องขับผ่านเส้นทางเสี่ยงเกิดดินถล่มควรตรวจสอบข้อมูล
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง
  ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวป่าเป็นไปด้วยความสนุกสนานและปลอดภัย

 สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อนการเรียนรู้และอย่างมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติรอบตัว
คัดสรรและจัดการท่องเที่ยวโดย คำสิงห์โฮมสเตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 23/01915 Tel : 081-813 9742